Øvelsesbanken

Øvelsesbanken er en selvhjelpsmeny og inneholder øvelser som Kolbotn ønsker trenere skal bruke i de ulike aldersklassene. 

Ved å ta utgangspunkt i den ideele treningsøkta har vi et godt utgangspunkt for god ferdighetsutvikling.

Hver økt i Kolbotn Fotball skal bestå av følgende tre deler:

1) Sjef over ballen (inkludert avslutningstrening). Denne delen av treningsøkta inneholder øvelser som inkluderer den tekniske siden av fotballferdigheten. Her trener man på teknikker som pasninger (også med hodet), medtak/mottak, føring/vending/dribling/finter, avslutninger (skudd).  Øvelsene kan inkludere fra en til mange spillere, og flere øvelser kan også involvere flere teknikker i en og samme øvelse.

2) Spilløvelser. Denne delen av treningsøkta inneholder øvelser som i større grad vektlegger spillerenes valg, i tillegg til den tekniske utførelsen. Forskjellen fra del 1 er at øvelsene inkluderer motspillere, og derfor er mer funksjonell (mer kamplik). Her vil blant annet ulike typer firkantspill og andre spillformer med to eller flere lag (uten vanlige mål) være sentralt.

3) Spill. Den siste delen av økta inkluderer spill med vanlige regler, mål og keepere. Denne delen av treningsøkta skal, så fremt det er mulig, være minimum  50% av total treningstid på hver økt . Variasjonen i spill knyttes til antall spillere per lag, banestørrelse og eventuelt begrensinger i antall berøringer. Dette kan være spill fra 3 mot 3 opp til 11 mot 11. Nærmere beskrivelser om anbefalinger i forhold til hvilke type spill man bør benytte, banestørrelser og begrenisnger i antall berøringer finner man under de ulike aldersgruppene.