Kolbotn-tråden 

Kolbotntråden beskriver klubbens visjon, målsetninger, verdigrunnlag og generelle retningslinjer. Videre viser den klubbens regler, oppgaver og rentninglinjer for spillere, trenere, lagledere, foreldrekontakte og foreldre. 

Kolbotn har utviklet egne  håndbøker/sportsplamer som er skreddersydd for hver årgang. Håndboken inneholder viktig informasjon om klubben samt en oversikt over hvordan vi ønsker å utvikle spillere i den spesifikke årgangen.  Den sportslige delen er bygd opp på følgende måte:

  1. Spillerutvikling og filosofi Kolbotn

  2. Hovedfokus og retningslinjer barnefotball/ungdomsfotball

  3. Seriespill

  4. Viktige prinsipper

  5. Råd og tips

  6. Hovedmål

  7. Spesifikke mål

  8. Inndeling av treningsøkten