Akkreditering

Send en akkrediteringsforespørsel til toppfotball@kolbotnil.no eller kontakt daglig leder Einar Engedahl

Ved ankomst til stadion skal presse melde seg for arrangementskontoret i Klubbhusets annen etasje. Vest tildeles før kampstart.

I salen serveres mat og drikke før kampstart (-30 min.) og i pausen.

Ingen representant for pressen kan gå inn på baneområdet uten at denne er iført synlig vest. Fra lagenes innmasj kan bare fotograf med synlig vest gå inn på spillebanen og fotograf kan kun oppholde seg på anvist område.

Etter kamp (+ 4 min) vil trenere og spillere være tilgjengelig for skrivende presse i Mixed sone. Intervju skal skje foran Intervjuveggen ved garasjene.

Fotografer kan oppholde seg i fotosonen bak begge mål og opp til hjørnet av 16-meteren på begge sider av banen. Det er ikke anledning til å bevege seg mellom fotosonene underveis i kampen, ref, reglement fra NFF.