Ungdomsfotballen

Dette er tradisjonelt en aldersgruppe med mange utfordringer. Det er viktig for Kolbotn Fotball Kvinner at denne gruppen blir godt ivaretatt. Erfaringsmessig er det lett å engasjere foreldre til denne gruppen, og det er viktig for lagene å ha mange med i støtteapparatet. Engasjerte og synlige foreldre som tar ansvar for utviklingen av lagene er viktig i arbeidet med å forebygge frafall i fotballen for jenter. Dette vil skape trygghet og positive opplevelser for jentene.