Medlemskontigent Kolbotn IL

For å være aktiv utøver, lagleder eller trener må du være medlem av Kolbotn IL. Medlemsskap i Kolbotn betinger betalt medlemsavgift. I tillegg til medlemsavgiften betaler alle aktive utøvere treningsavgift til gruppen de tilhører, i dette tilfellet fotball kvinner. Viktige punkter for medlemsavgift:

  1. Medlemskontigenten fastsettes av årsmøte for hovedklubben Kolbotn IL

  2. Alle nye spillere må registreres via innmelding på: http://kxweb.no/portal/public/orgSignUp.do?siteId=243&id=167

  3. Ved registrering mottar spiller/foresatt medlemkontigent for inneværende år

  4. Alle trenere og lagledere skal være medlemmer av klubben

  5. Spiller er ikke spilleberettiget ved ubetalt medlemsavgift, og heller ikke forsikret

  6. For å ha stemmerett på årsmøtet, må medlemskontigent være betalt.