Formål

Vår sportsplan beskriver hvilke retningslinjer Kolbotn Fotball Kvinner har for fotballaktiviteten og legger føringer for hvordan vi ønsker å utvikle spillere. Det skal være en rød tråd fra barnefotball til seniorfotball, slik at hver enkelt spiller har mulighet for utvikling og trivsel. Vi ønsker at spillerutviklingen vil føre til FLEST MULIG - LENGST MULIG - BEST MULIG.

Sportsplanen skal:

  • Bedre kvaliteten på talentutvikling i klubben
  • Styrke samhandlingen mellom ulike aldergrupper
  • Sikre kompetanseoverføring fra A-lag til yngre grupper
  • Skape en felles plattform for klubbens aktører

I Kolbotn Fotball Kvinner ønsker vi å utvikle fotballferdigheten til hver enkelt spiller på best mulig måte. Alle trenere i klubben skal bruke planen aktivt og den skal være styrende for fotballaktiviteten.