Generalsponsor     

iTet er en nasjonal leverandør av IKT-løsninger til offentlig og privat sektor.

Vi har siden 1964 jobbet iherdig med å gjøre våre kunder bedre – det fokuset har vi fortsatt den dag i dag.

Vi skal hjelpe kunden med å nå sine mål. Vi skal hjelpe våre medarbeidere med å nå sine mål og vi skal bidra til at våre samarbeidspartnere når sine mål.

Det er nemlig vårt mål.

Hver dag går vi på jobb for å gjøre våre kunder bedre. Vi skal gjøre våre kunder bedre med å tilføre E K T. Våre løsninger skal Effektivisere, redusere Kostnader og Tid. Dette skal vi gjøre gjennom faglig kompetanse kombinert med innsikt i våre kunders verdikjede, og gjennom å kunne være det ene kontaktpunktet som kunden trenger for alle sine IT-relaterte behov. Vi tror at denne tilnærmingen vil lede oss, våre kunder, samarbeidspartnere - våre omgivelser til å oppfylle vår visjon: Et sted å vokse.

Med snart 160 ansatte lokalisert på 11 kontorer er vi en stor nasjonal IT-leverandør.

Du finner oss i Alta, Tromsø, Harstad, Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Trondheim, Hamar, Oslo, Drammen og Bergen.

iTet er en nasjonal ansatteid bedrift med en eierstruktur:

- Kunnskap Invest AS eier 99,8 prosent av aksjene i iTet as.

- De resterende 0,2 prosentene er eid av nordnorske enkeltaktører.

iTet er et IT-selskap med høyt fokus på miljø. Blant annet skal vi ha miljøbudskapet sentralt i våre løsninger og i kommunikasjon med kunde. Vi stiller også krav til leverandører og produsenter om resirkulerbare og miljøvennlige produkter.


  iTet - et sted å vokse!