Spillerutvikling i Kolbotn

Kolbotn Fotball Kvinner har definert retningslinjer vedrørende tilpasning av aktiviteten til de ulike aldersgruppene. En del omhandler fotballen i barneidretten (aldersgruppen 6-12 år), en del omhandler ungdomsfotballen (13 år og oppover) og noe beskriver retningslinjene i toppfotballen.

Spillerutvikling dreier seg i Kolbotn om hvordan hver enkelt jente stadig forbedrer sine evner som fotballspiller og dermed opplever mestring. Fotballspillet er en svært komplisert idrett som krever mange ulike ferdigheter. Disse ferdighetene må øves systematisk på. Mestring av spillet vil øke motivasjon for videre deltakelse. Vi ivaretar derfor både topp og bredde med god spillerutvikling.

Overordnede prinsipper

Følgende overordnede prinsipper er i samsvar med NFFs anbefalinger og legger grunnlaget for vår spillerutvikling:

 1. Differensiering
 2. Jevnbyrdighet
 3. Flytsonemodellen

Hva kan dette bety i praksis?

Eks i kamp og trening:

 • Dele inn i jevne lag, på trening og i kamp
 • Spillere med bedre ferdigheter kan få større utfordringer
 • Påmelding av lag i eldre aldersklasse
 • Sette inn en ekstra spiller hvis ett av lagene tidlig leder med mange mål
 • La spillere med lavere ferdigheter spille mer hvis laget leder med mange mål
 • Tilpasse lag etter motstander – søke jevnbyrdighet

Viktigste virkemidler:

Viktigste virkemidler for å imøtekomme ambisjonene om et godt aktivitets- og utviklingsmiljø i Kolbotn fotball kvinner er: 

 • Felles sportsplan som verktøy for hele klubben
 • Skolering av trenere 
 • Ekstra treningstilbud til alle årsklasser over 7 år
 • Hospiteringsordning fra 8 år - med eldre jenter eller gutter
 • Påmelding av lag i aldersklassen over
 • Differensiering på trening og i kamp
 • Systematisk rekruttering fra 6 år