Media

Kolbotn ønsker å ha et aktivt forhold til media. Det er viktig at klubben er med på å fremme kvinnefotballen gjennom åpenhet og god kommunikasjon med både lokale og nasjonale medier. Klubbens hjemmesider publiserer flere hundre artikler årlig. Dette er en viktig kanal for å nå ut til publikum, men vi ønsker også å være enda mer synlig i nasjonale/lokale medier.  Ta derfor gjerne kontakt med oss!