Sponsorkonsept

Kolbotn fotball har mange ulike muligheter og nivåer i sin sponsorstrategi. Pyramiden under viser vårt sponsorhierarki. Innholdet i de ulike nivåene er standardisert, men vi skreddersyr likevel leveransene i henhold til bedriftens ønsker og behov.