Retningslinjer sponsing

Kolbotn fotball kvinner topp og bredde er en felles økonomisk enhet. Markedspotensialet er stort i kraft av spesielt følgende kombinasjon:

 • Kolbotn fotball kvinner er en anerkjent toppklubb,

 • Kolbotn fotball kvinner er en av regionens sterkeste merkevare

 • Kolbotn fotball kvinner er en av Norges beste utviklingsklubber

 • Kolbotn fotball kvinner er en av Norges største breddeklubber på jentesiden

Kolbotn fotball kvinner selges hovedsakelig som ett felles produkt. Kombinasjonen av topp, talent og bredde som gir oss et unikt og svært salgbart produkt!

Prinsipper:

Det er svært viktig at våre samarbeidspartnere og sponsorer ivaretas på best mulig måte av klubben. For å sikre ryddighet med hensyn til sponsorater gjelder disse prinsippene:

 1. Kolbotn fotball kvinners markedsutvalg har mandat til å fremforhandle felles sponsoravtaler for gruppen

 2. De enkelte lagene har mulighet til å fremforhandle egne sponsorer ut fra følgende kriterier:

 • Lagene skal søke markedsutvalget (se hjemmeside) om tillatelse til å inngå sponsoravtaler

  Generalsponsor og hovedsponsorer har bransjeeksklusivitet. Lagenes sponsorer kan dermed ikke være direkte konkurrenter til de gjeldende avtaler på øverste nivå.

  Generalsponsor er felles for alle lag og skal uten unntak trykkes på alle drakter. Plassering:Bryst

 • Hovedsponsorer er felles for alle lag og skal uten unntak trykkes på alle drakter. Plassering:
  Egne sponsorer kan etter søknad plasseres på øvrige felter på drakt

  • Øvre Rygg (rett over tallet) nedre rygg (rett under tallet)

  • Hals (rett over reklame bryst)

  • Krage

 • Sponsormidler til lagene skal faktureres via klubbens regnskapsavdeling

 • Lagenes sponsormidler må benyttes til aktivitet i inneværende eller påfølgende kalenderår

 • Ubenyttede sponsormidler innen frist inngår i Kolbotn fotball kvinners totalregnskap