Barnefotballen

Kolbotn Fotball Kvinner skal til enhver tid bestrebe seg på å ha et tilbud til alle jenter i alle årsklasser. Dette er ofte barnas første møte med organisert idrett, og det er viktig at trivsel, lek og aktivitet vektlegges. Hovedfokus de første to årene skal være:

  • Skape trygghet og sosialisering for deltagerne
  • Skape en fast ramme for trening og aktivitet

I barnefotballen er følgende generelle retningslinjer viktige:

  • Unngå Kø!
  • Jevnbyrdighet! Jevne spill-sekvenser på trening og jevne kamper.
  • Omsorg til alle – ros mye!