Nyhetssaker

#Duvelger – et prosjekt for inkluderende idrettsmiljø i Kolbotn

#duvelger er et prosjekt for Kolbotn Fotball Kvinner, sponset og initiert av Bolig & Eiendomsutvikling (BEU). Prosjektet er et trekantsamarbeid mellom BEU, Kolbotn Fotball Kvinner og stiftelsen Det er MITT VALG.

MITT VALG er et forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse, som brukes i skoler, barnehager og idrettslag. 

Prosjektet #duvelger skal bevisstgjøre trenere og spillere, samt tilby gode verktøy for å bygge inkluderende miljøer i idretten.  Ungdata 2018 viser at ensomhet blant unge er et stort samfunnsproblem, og dette ønsker klubben å ta på alvor. Klubben ønsker å bruke sin arena i kampen mot ensomhet og utenforskap, og på denne måten bidra til å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge i Oppegård. 

#duvelger består av en rekke kurs for trenere og A-lagsspillere. I tillegg er det utarbeidet filmer til sosiale medier som skal bevisstgjøre barn og voksne hvordan de kan ta gode valg i idrettshverdagen. 

Trenere for barnefotballen tilbys MITT VALG-kurs to ganger i året. Aktuelle temaer er:

  • Hvordan snakke med spillerne om sårbare tema som nivådifferensiering og spilletid?
  • Hvordan kan man bygge gode holdninger for inkludering på fotballbanen?
  • Trenere vil også få kunnskap om hva de kan gjøre dersom en jente på laget har det vanskelig utenfor fotballarenaen.

 

Dersom du har spørsmål rundt prosjektet #duvelger, så ta kontakt med Maria Høivik Rugaas på maria.rugaas@kolbotnil.no