Nyhetssaker

Årlig møte

Kolbotn fotball kvinner avholder årlig møte 16. februar kl 19.00 i Kolben.

I tillegg til å velge styre for 2017, skal det årlige møtet

i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Eventuelle saker som skal behandles under det årlige møtet må meldes inn senest 2. februar til toppfotball@kolbotnil.no.

Saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbhuset i rimelig tid før det årlige møtet.

Velkommen!