Nyhetssaker

Kolbotns løvinner!

Mens Toppserien har ferie benytter vi sjansen til å presentere litt mer av hva Kolbotn har å by på. Dette er Kolbotn Løvinnene. Laget ble startet opp høsten 2015 og består av fantastisk gjeng på 28 jenter som er ferdige med andreklasse fra alle de fire skolene. Antall jenter har vært stabilt fra starten. Det er flest jenter fra Sofiemyr og Tårnåsen. Vi vil veldig gjerne ha med flere jenter på laget, og kanskje spesielt fra skolene på Kolbotn og Vassbonn.

Trygghet, mestring og sosial læring
Laget har nå spilt fotball sammen i litt over halvannet år. Dette har vært en veldig spennende, lærerik og morsom reise for både spillere og støtteapparat. Både når det gjelder det å utforske hvordan vi sammen får til best mulige og mest mulig engasjerende treninger, men ikke minst det å skape et godt sosialt fellesskap. Det sportslige og det sosiale henger nøye sammen, der kombinasjonen av trygghet og en tilpasset dose utfordring bidrar til mestring. Vi forsøker å ha fotballforbundets og klubbens målsettinger om «flest mulig, lengst mulig, best mulig» (i den rekkefølgen), som rettesnor for våre aktiviteter. Å lykkes med å skape trygghet, trivsel og mestringsfølelse er derfor viktig for å nå disse målsettingene. På hver trening og kamp opplever vi også at fotballen er en fantastisk arena for sosial læring. Knytte vennskap, ta vare på og støtte hverandre, være en del av et kollektiv der det ikke alltid er mulig å bestemme selv, men samtidig finne rom for å uttrykke sine individuelle egenskaper, er noen viktige stikkord. I barnefotballen telles ikke resultater fra kamper, men det er nå en gang slik at jentene kan telle. Det å lære å både tape og vinne er også viktig for mer enn bare fotballspill.

For øvrig gjelder dette med trygghet og mestring ikke bare spillerne på laget. Det gjelder også støtteapparatet. Som trenere og lagledere flest i breddefotballen er vi foreldre og amatører, og går stadig gjennom faser med tvil, tro og håp. Laget har nå seks trenere og en lagleder. I løpet av vinteren har flertallet av trenerne tatt fotballforbundets barnefotballkurs, noe som har vært veldig nyttig. Vi får også god oppbacking fra ressurspersoner i klubben, og mer erfarne trenere på lag med eldre årganger.

Aktiviteter
I vinter og vår har laget trent ute to ganger i uka. Det hadde selvfølgelig vært veldig fint å hatt et innendørstilbud i den kaldeste tida, men så lenge det ikke eksisterer brukbare treningsarenaer innendørs i nærheten som ikke koster mye penger er det vanskelig. Så her kommer en oppfordring om å få bygd ut bedre treningsmuligheter i kommunen. Når det er sagt har jentene blitt veldig tøffe i løpet av vinteren! Laget har også deltatt på flere cupper i vinter og vår. Høydepunkter er Kolbotn cup og DNB cup i Valhall. Det virker som om jentene får et ekstra gir når de spiller i denne hallen. Det er en veldig flott arena med gode baner. Det faktum at det som regel er veldig mange kiosker med stort tilbud inne i Valhall er neppe noe minus det heller. Cup-opplevelser er uansett stort for jentene, og det er en veldig viktig arena for sosial lagbygging. På cupper er det noen ganger lange pauser mellom kampene, der jentene får mulighet til å bli bedre kjent, leke, bli inspirert av å se på de som er eldre, og ikke minst få foreldrenes Vipps app til å gå varm i kiosken.

I høst var laget så heldig å få være med som «demo» når Solveig Guldbrandsen skulle vise fram gode treningsøvelser for de minste for andre trenere fra fjern og nær i forbindelse med det årlige Cupfinaleseminaret. Solveig ledet tre treninger på forhånd for å øve inn opplegget med jentene. Deretter ble hele seansen ble framført i Manglerudhallen med masse trenere på tribunen. Dette var et kjempeboost for jentene, og det er liten tvil om hvem som er det store forbildet.

Tidligere i vår har vi hatt fellestreninger og treningskamper med guttelaget på Sofiemyr i samme årgang, og jentelaget til Kolbotn som er ett år eldre. Dette har vært veldig spennende og lærerikt. Vi håper slike tiltak kan bidra til å skape et bredere miljø rundt fotballen og oppmuntre til at gutter og jenter på tvers av lag og alder kan finne sammen og spiller fotball, for eksempel i friminutter på skolen.

Nå er vårsesongen over og vi er halvveis i serien. Vi stiller med tre femmerlag, som gjør at jentene får mye spilletid i hver kamp. Det er ekstra stas å ta på kampdrakta og ha familie og venner som heier på sidelinja. Vi gleder oss til resten av sesongen!