Medlemsinfo

Sist oppdatert: 22. mar 2019 Skrevet av: ingeborg

 

Innmelding

Alle spillere, trenere og lagledere må være aktive medlemmer av Kolbotn IL. For å melde deg inn hos oss må du registrere deg/barnet ditt på klubbens skjema for innmelding.

Innmelding her

Ta også kontakt med lagleder for det laget du ønsker å tilhøre for å registrere deg/barnet ditt og å motta nødvendig informasjon.

Etter innmelding vil det fra klubben bli sendt ut treningsavgift for sesongen samt medlemskontigent. Spilleren er ikke spillebrettiget før dette er betalt.

Utmelding

1. Spiller/foresatt melder fra om utmelding til lagleder

2. Lagleder sender en mail om utmelding til adm. leder fotball kvinner og medlem@kolbotnil.no

3. Kolbotn IL melder medlem ut av klubben