Tine Fotballskole 2021

Sist oppdatert: 22. apr 2021 Skrevet av: Sandra Limseth Børgund

 

Kolbotn arrangerer Tine fotballskole i uke 25 og 32 

Påmelding her

 

Fotballskolene er for barn mellom 7 og 12 år og er todelt:

For deg som ønsker en aktivitetsuke hvor fotball er hovedtema, men hvor det vi vil tilpasse aktiviteten til de som deltar på hver gruppe. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.
Alder fra 7 år (født 2011-14). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Egen gruppe for keeper, ved behov.

Kolbotn FotballCamp / KeeperCamp 11-12 år kl 09.00-15.00
For deg som ønske et treningsorientert opplegg hvor fotballferdighet er i fokus. Alder 10-11 år (født 2009-10). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Målet er personlig utvikling i løpet av uken. Det blir en egen gruppe for keepere. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.

Vår erfaring er at det ikke er så enkelt å hold fullt treningsfokus i så mange timer hver dag en hel uke. Derfor vil vi tilpasse intensiteten til de deltagere vi har med oss. For de som går på Camp vil vi ha to økter hver dag hvor vi vil forsøke å holde fokus på trening. Her vil pausen bli lenger slik at alle får tid til å samle energi til økt nr to.

Priser:

  • Uke 25 Kolbotn Tine Fotballskole kr 1 500,00
  • Uke 25 FotballCamp kr 1 750,00
  • Uke 25 KeeperCamp kr 1 750,00
  • Uke 32 Kolbotn Tine Fotballskole kr 1 500,00
  • Uke 32 FotballCamp kr 1 750,00
  • Uke 32 KeeperCamp kr 1 750,00
  • To uker Tine Fotballskole u25 og 32 kr 2 800,00
  • To uker FotballCamp u25 og 32 kr 3 300,00
  • To uker KeeperCamp u25 og 32 kr 3 300,00

Det innrømmes kr 150 i moderasjon pr søsken.

Ledere for fotballskolen er:
Påmelding: Pål Bjørnstad
Gjennomføring: Sindre Brevik / Jonas Strømberg / Sandra Børgund
Epost: fotballskole@kolbotnil.no