Kolbotnløvinnene

Kolbotns jenter 2009 er Kolbotnløvinnene.

Noen av oss har spilt sammen siden første klasse, og noen har akkurat blitt med på laget vårt. Vi kommer fra forskjellige skoler, og er alltid glade for å treffe hverandre på trening. Vi har også godt med voksne som er med oss på treningen.

Vi trener fast to ganger i uka, og har meldt på tre lag i serien slik at jentene spiller en kamp i uka. For sesongen 2019 vil vi rotere jentene mellom to femmerlag og et sjuerlag slik at alle får prøve seg på sjuer. I tillegg melder vi på en cup i måneden i vinterhalvåret.

Har du lyst til å bli kjent med oss?

Hovedtrener er Stian Solbakk stian.solbakk@kolbotnil.no, 908 62 243

Lagleder/trener er Monica Ottesen m_ottese@hotmail.com, 951 57 754