Installatøren Kolbotn-akademiet

For jenter 06/07 og 08/09

Sist oppdatert: 12. jul 2019 Skrevet av: Ingvild Isaksen

 

Høsten 2019 inviterer vi jenter født 2006/2007 og 2008/2009 til Akademitreninger tirsdager (08/09) fredager (06/07) kl. 14.30 på Sofiemyr Kunstgress i perioden 5. september til 8. november (NB ikke uke 40 da høstferie).

Akademitreningene ledes av Utviklingssjef (US) (skal ansettes høsten 2019) og Tresor Egholm (Toppspillerutvikler (TSU) i Kolbotn).

Mål for Kolbotn Akademiet:

  1. Skal være starten på veien til å bli en Kolbotnstjerne!
  2. Skal være en naturlig utviklingsarena også for spillere i nærmiljøet.
  3. Skal være en arena for trener- og lederutvikling.

Innhold og ansvar:

  • Kolbotn Akademiet skal ha høy faglig kvalitet, så vel som høy trivselsfaktor på treningsfeltet.
  • Utviklingssjef og TSU i Kolbotn har ansvar for at aktiviteten gjennomføres i tråd med de føringer og retningslinjer som er beskrevet i Kolbotnmodellen og sportsplanen (se utdrag fra treningsprinsipper, identitet og spillestil under).
  • Det praktiseres tilpasset trening på Kolbotn Akademiet, og deltakerne må derfor være motivert for å trene uavhengig av hvilken gruppe en tilhører.

Deltakelse:

  • Kolbotn Akademiet er et ekstra treningstilbud for jenter i alderen 9-14 år som ønsker ytterligere treninger ut over lagsøktene.
  • Akademiet har aktivitet en dag i uken pr. årgang i en oppstartsfase, med ambisjon om gradvis utvidelse av tilbudet.
  • Kolbotn Akademiet er åpent for deltakelse også for spillere fra andre klubber.

Påmelding:

 

For mer informasjon ta kontakt med Daglig Leder i Kolbotn, Rachael Axton på rachael@kolbotnil.no eller TSU i Kolbotn, Tresor Egholm på tresor@kolbotnil.no.