Kolbotn Fotball Kvinner søker utviklingssjef for jenter

Ledig stilling

Sist oppdatert: 10. jul 2019 Skrevet av: maria

 

Kolbotn Fotball Kvinner definerer seg selv som en utviklingsklubb, med en visjon om å være et kraftsenter for jentefotballen på Østlandet. I arbeidet med å styrke utviklingsarbeidet i klubben ønsker vi nå å ansette en utviklingssjef i en 100% stilling for å lede utviklingsarbeidet i klubben.

Kolbotn har en lang tradisjon og et godt fotfeste innen jentefotballen på Østlandet. Vi har et A-lag som har vært i Toppserien i norsk kvinnefotball i over 20 år. Klubben har en ambisjon om å utvikle jenter i Kolbotn og i vår region til eget A-lag. Med ambisjon om å være en del av norsk toppfotball skal vi være et naturlig alternativ også for de største talentene ellers i landet.

Dine arbeidsoppgaver

 • Sportslig leder av klubbens utviklingsarbeid på jentesiden.
 • Hovedansvarlig for klubbens strategi og planverk knyttet til spillerutvikling.
 • Faglig ansvarlig og trenerveileder for trenere i utviklingsavdelingen på jentesiden.
 • Ansvar for rekruttering av trenere til utviklingsavdelingen.
 • Være en del av klubbens sportslige ledergruppe for jenter/kvinner.
 • Ansvarlig for klubbens hospitering- og rekrutteringsstrategi. Herunder ha god oversiktover spillermarkedet i egen region og iverksette, følge opp og videreutvikle klubbensrekrutteringsstrategi samt ha overordnet ansvar for klubbens hospiteringsplaner.
 • Tett samarbeid med naboklubber, krets- og landslag i samarbeid med TSU.Utviklingssjefen skal – sammen med KA i krets– ha ansvar for at det skapes faste og gode møtearenaer mellom klubbens utviklingsavdeling og vedkommende krets for å optimalisere og koordinere talentarbeidet.
 • Ansvar for klubbens talentskoler og utviklingstiltak inn mot naboklubbene.
 • Administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum UEFA B-Lisens eller lignende
 • Pedagogisk utdanning eller tilsvarende erfaring
 • Trenererfaring fra relevante aldersgrupper (12-19 år)
 • Kunnskap om hvordan spillerutvikling drives i gode utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Være en samlende leder med et verdisett som matcher klubbens egne verdier
 • Dyktig på kommunikasjon både verbalt og skriftlig i norsk og engelsk

Betingelser

Stillingen er 100 % på engasjement med mulighet for fast ansettelse. Utviklingssjefen må påregne en del virksomhet på kveld og i helg gjennom året.

Søknadsfrist: 22/7-2019
Tiltredelse: Ønsket oppstart fra 1/10-2019, senere oppstart evt. etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes til styreleder i Kolbotn Fotball Kvinner: Monica Ottesen
E-post: m_ottese@hotmail.com
Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med styreleder på mobil: 95157754.