Attentus forlenger med Kolbotn Fotball Kvinner for tre nye år!

Pål Bjørnstad, daglig leder i KIL fotball kvinner og Kjell Ove Loeshagen, daglig leder i Attentus Eiendomsmegling AS

Sist oppdatert: 01. mar 2022 Skrevet av: Sandra Limseth Børgund

 

Gode oppvekstvilkår og aktivitet for barn og unge

«Vi er en lokal aktør og ønsker å bidra for å skape et godt aktivitetstilbud for barn og unge i nærområdet. Attentus har støttet fotballen i KIL i en årrekke og vi er glade for å kunne stille opp de nærmeste årene. Uten frivillighet og idrettslag hadde det vært langt mindre aktivitet og nærmiljøet hadde blitt betydelig fattigere», sier Kjell Ove Loeshagen.

En mer forutsigbar hverdag

Attentus har et lokalt engasjement og har støttet fotballgruppene i Kolbotn idrettslag i en årrekke. For fotball kvinner er Attentus en langsiktig, viktig støttespiller.

Daglig leder i kvinnefotballen, Pål Bjørnstad er glad for at Attentus Eiendomsmegling AS er med videre som en viktig sponsor.

«Lokale sponsorer som Attentus er opptatt av å bidra positivt i lokalmiljøet og de kjenner området svært godt. Det gir oss som jobber med idretten forutsigbarhet og bidrar til at vi kan gi et bedre tilbud til barn og unge. Sponsorer og gode hjelpere er helt avgjørende for oss. Støtt opp om våre sponsorer og vis at du er takknemlig for bidraget de gir til idretten.»

Takk for at dere er med videre!