Samarbeidsmuligheter

Som partner i Kolbotn Fotball Kvinner tar bedriften din et samfunnsansvar på flere plan.

  • Bedriften bidrar til utviklingsmuligheter for jenter i fotballen og gir jenter #likemuligheter som gutter til å nå en drøm om en fotballkarriere.
  • Bedriften bidrar aktivt til barn og unges tilhørighet, inkludering og utvikling i lokalmiljøet på Kolbotn og omegn
  • Bedriften vil samarbeide med en klubb som går i front for bærekraftig utvikling og som tar innovative miljøvalg for en grønn utvikling av idretten.

«For oss er et samarbeid med Kolbotn fotball kvinner et viktig ledd i vårt arbeid for å gi jenter like muligheter som gutter til å kunne nå en proffkarriere i fotball. Vi jobber systematisk med å knytte topp og bredde sammen, der jenter kan være forbilder for andre jenter. I tillegg til at vi har mange medlemmer og mye aktivitet i området»

— Rasmus Aarflot, Sponsorsjef OBOS

Samtidig vil bedriften kunne dra nytte av synlighet rundt ett av Norges ti beste lag i toppfotball for jenter. Vi tilbyr synlighet på TV, sosiale medier, nasjonale og lokale media samt fysisk på drakter, stadion og baner.

Kolbotn Fotball Kvinner tilbyr reklame- og eksponeringsflater via ulike kanaler, samt sponsoraktivisering. 

  • Reklame på drakt
  • Reklame på stadion
  • Aktivitetssponsorat
  • Logo og annonser på hjemmesiden
  • Digital sponsoraktivisering
  • Kampdagsaktiviteter

Sammen gir vi drømmen en sjanse!

Sponsorkontakt

 

Annonse fra Toppserien: