Drømmer om Champions League på ny stadion

Foto: Knut Stenseth / Østlandets Blad

Kolbotn Fotball Kvinner har gjennom en grundig plan og strategiprosess et uttalt hovedmål om å etablere seg som en topp 5 klubb i Norge og jakte Champions League plass. Med den nye seriestrukturen som trer i kraft neste sesong, vil det være flere muligheter for å nå Champions League, men det innebærer altså at man må være blant de 5 beste lagene i Norge for å kunne gripe denne muligheten.

Sist oppdatert: 24. sep 2020 Skrevet av: Ingvild Isaksen

 

For å oppnå dette målet har Kolbotn Fotball Kvinner valgt ut noen satningsområder som Kolbotn skal strebe etter å være best i Norge på. Det handler om å ha et ressurssterkt apparat rundt laget som sørger for god individuell oppfølging på flere områder, samt skape en hverdag som legger til rette for utvikling.

Norges beste støtteapparat

Kolbotn skal ha et apparat rundt Toppserielaget som sørger for god utvikling og oppfølging hos samtlige spillere. Det satses stort på fagkunnskap og på å skaffe seg referanser fra beste praksis ute hos de største klubbene på kvinnesiden. Støtteapparatet skal bestå av ressurspersoner med stor kunnskap om fysisk trening og oppfølging, samtidig som klubben har et tett samarbeid med ulike kompetansemiljøer som kan tilføre ny kunnskap, slik som Norges Idrettshøgskole, Idrettens Helsesenter, WANG Toppidrett, krets/forbund og andre utdanningsinstitusjoner. Vårt gode samarbeid med Atlet Fysio vil fortsette og bli enda bedre, med åpen tilgang til dyktige fysioterapeuter og fantastiske treningsfasiliteter.

Utviklingsverdiene i vårt utviklingsmiljø – fundament for kulturen

Kolbotn Toppfotball har definert 4 ulike klubbverdier som omhandler hvilke mellommenneskelige forventinger vi stiller til hverandre. Vi gjør grundige prosesser som gruppe og individuelt for hvordan vi praktiserer våre 4 grunnleggende klubbverdier:

  • Energi
  • Råskap
  • Ta ansvar
  • Samhold

I møtet mellom støtteapparat og spillergruppe settes det et stort fokus på å utvikle gjensidig lojalitet og respekt mellom oss, hvordan vi ønsker å trene, spillestil og interne regler. 

Spillerutvikling og troppsammensetting

For Kolbotn er samarbeidet mellom topp og bredde utrolig viktig, og klubben ønsker å ivareta og utvikle spillere på best mulig måte. Det er i klubbens DNA å utvikle egne spillere for Toppserielaget og det vil fortsette å ha høy prioritet. Våre toppspillere og de ressursene vi innehar i forbindelse med Toppserie-laget skal være med og bidra til å skape et attraktivt tilbud for våre egne fotballjenter i alle aldre.

Samtidig ønsker Kolbotn å være et attraktivt sted for ambisjonsrike, norske spillere, som har fremtiden foran seg. Dette er spillere som har et ønske om å utvikle seg og som ønsker å bidra til at Kolbotn når sine mål. Kolbotn har i lang tid vært med å utviklet spillere for større arenaer, og vi skal være et attraktivt alternativ for spillere som ønsker å ta det neste steget. 

Gode norske spillere vil være en grunnleggende plattform for å skape en konsistent prestasjonsgruppe, men samtidig har vi kraft og muskler nok til å kunne supplere troppen med kompetanse utenfra i alle aldre for å realisere hovedmålsetningen.

Kolbotnspilleren

I Kolbotn ønsker vi å utvikle/rekruttere spillere som streber etter å innfri forventninger innenfor tre hovedområder:

  • Vinnerhjerne – komfortable med å være ukomfortable
  • Følsom fot – utvikle spisskompetanse med ball
  • Blått hjerte – elske å prestere når man har alt å tape

Som lag skal vi være samlet i alt vi gjør, med et intenst presspill og et ønske om å være det laget i landet som er råest på gjenvinning. Det skal gi oss fordeler og mulighet til å ha mye ball, men først og fremst stor kollektiv dyktighet i omstillingsfasene. Vi skal videreutvikle et spill som gjør at vi kan ha ball mye med stor angrepsvillighet i laget.

Profesjonell hverdag

I Kolbotn skal det legges til rette for en profesjonell hverdag som skal ivareta spillernes individuelle behov. Vi ønsker å kunne tilrettelegge for at utøverne skal kunne bli den beste utgaven av seg selv, det innebærer å kunne trene på tidspunkt som er optimalt for utvikling og hjelpe utøverne med å skape en hverdag hvor det er mulig å kombinere jobb/skole med toppidrett.

Vi vil prioritere nødvendige treningsforhold for å sikre gode treninger sommer og vinter. I Kolbotn skal spillere med ulike utgangspunkt kunne være en del av vårt lag. Vi vil presse frem økt profesjonalisering samtidig som vi skal ivareta arenamodellen til den enkelte. 

Fasiliteter

Kolbotn har planer om å flytte fra ærverdige Sofiemyr Stadion og inn på et flunkende nytt anlegg ved Sofiemyr kunstgress. Kolbotn IL er godt i gang med arbeidet med nytt klubbhus og stadion, med fasiliteter som kantine, garderober, treningsrom og gode møtefasiliteter. Kunstgressdekket vil bli oppgradert og det jobbes med en fornybar energiløsning som på en bærekraftig måte skal stå for oppvarming av kunstgressbanene. Dette vil bli et fantastisk løft for klubben som helhet og Toppserielaget spesielt. 

Slik vil det se ut på Sofiemyr kunstgress når det nye anlegget står ferdig.

Vi går spennende tider i møte. Kvinnefotballen utvikler seg i rekordfart og Kolbotn har en klar målsetning om å bli med på dette. Med så mange spillende jenter i klubben er det viktig for oss å ha et godt A-lag som de kan inspireres av og strekke seg mot!