Fotballskole Sommer – 2020

Sist oppdatert: 25. mai 2020 Skrevet av: maria

 

Kolbotn inviterer til Tine fotballskole i uke 26 og 33. I lys av Korona-situasjonen er det nå lov med inntil 200 deltagere/ledere til sommerens fotballskole. Det betyr at vi setter et tak på antallet deltagere på ca 175 barn. Vi vil fortløpende vurdere å arrangere fotballskoler også i uke 27 og 32, dersom vi ser behov for det.

 

Fotballskolene er for barn mellom 7 og 12 år og er todelt:

 

Kolbotn Tine Fotballskole 7-10 år kl 09.00-15.00
For deg som ønsker en aktivitetsuke med fotball som hovedtema, men hvor vi vil tilpasse aktiviteten til de som deltar på hver gruppe. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.
Alder fra 7 år (født 2010-13). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Egen gruppe for keeper, ved behov.

Kolbotn FotballCamp / KeeperCamp 11-12 år kl 09.00-15.00
For deg som ønsker et treningsorientert opplegg hvor fotballferdighet er i fokus. Alder 10-11 år (født 2008-09). Grupper på 10-12 deltagere fordelt etter kjønn, alder og ferdighet. Målet er personlig utvikling i løpet av uken. Det blir en egen gruppe for keepere. Vi har en instruktør pr 5-6 deltagere.

Vår erfaring er at det ikke er så enkelt å holde fullt treningsfokus i så mange timer hver dag en hel uke. Derfor vil vi tilpasse intensiteten til de deltagere vi har med oss. For de som går på Camp vil vi ha to økter hvert dag hvor vi vil forsøke å holde fokus på trening. Her vil pausen ble lenger slik at alle får tid til å samle energi til økt nr to.

Dagsplan fotballskoler
Første dag på fotballskolen er oppmøte senest kl 08.30. Øvrige dager er oppmøte kl 08.30-09.00. Vi går til banene ca kl 0900 og er tilbake etter kl 1500. Alle dager startes og avsluttes ved Klubbhuset.

Mat og drikke
Mat og drikke er pr i dag planlagt levert ut til lagene direkte i form av matpakke med brødmat og frukt. Grilldagen utgår i juni hvis ikke ny informasjon åpner for det. I stedet vil vi dele ut is til alle.

Utstyr til deltagere:
Tine-sekk og T-shirt. Vi ser på hvordan vi skal løse forholdet rundt fotball til deltagerne. Husk å ha skift og solkrem i sekken, hver dag.

Priser:

  • Uke 26 Kolbotn Tine Fotballskolekr 1 500,00
  • Uke 26 FotballCamp kr 1 750,00
  • Uke 26 KeeperCamp kr 1 750,00
  • Uke 33 Kolbotn Tine Fotballskolekr 1 500,00
  • Uke 33 FotballCamp kr 1 750,00
  • Uke 33 KeeperCamp kr 1 750,00
  • To uker Tine Fotballskole u26 og 33kr 2 800,00
  • To uker FotballCamp u26 og 33kr 3 300,00
  • To uker KeeperCamp u26 og 33kr 3 300,00

Det innrømmes kr 150 i moderasjon pr søsken.

Påmelding her

Ledere for fotballskolen er:
Påmelding Svein Angvik
Gjennomføring: Sindre Brevik / Jonas Strømberg / Maja Nordahl
Epost: fotballskole@kolbotnil.no