Innkalling årlig møte Kolbotn Fotball Kvinner 2024

Sist oppdatert: 12. feb 2024 Skrevet av: runeh

 

Tirsdag 13. februar klokken 20.00 holdes årlig møte for Kolbotn Fotball Kvinner i klubbsalen.

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Møteadministrasjon

Valg av:
Ordstyrer
Referent
To personer til å signere protokollen
Sak 4: Styrets årsberetning

Sak 5: Behandling av regnskapet for 2023

Sak 6: Fastsettelse av treningsavgift for 2024

Sak 7: Behandling av budsjett for 2024

Sak 8: Valg (innstillingen legges frem på møtet)

Valg av:
Styre
Valgkomite
Sak 9) Behandling av innkommende forslag

Mandat for organisatorisk tilknytning for toppserielaget utarbeides.

 

Budsjett 2024 KIL Resultat+Balanse 2023 FOTBALL KVINNER 02.02.2024 PDF Treningsavgift 2024