Protokoll fra årsmøte 16. februar

Sist oppdatert: 27. feb 2023 Skrevet av: maria

 

Vedlagt er protokoll fra årsmøtet 16. februar.

Protokoll 2023

Årlig møte Kolbotn IL fotball kvinner for 2023 

Tid:                Torsdag 16. februar kl 20.00

Sted:             Klubbsale

Vedlegg:

Årsberetning

Treningsavgifter 2023

Innstilling valgkomite

 

Saksliste

Sak 1:            Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2:            Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3:            Møteadministrasjon

Valg av:

  1. Ordstyrer
  2. Referent
  3. To personer til å signere protokollen

Sak 4:              Styrets årsberetning

Sak 5:              Behandling av regnskapet for 2022

Sak 6:              Fastsettelse av treningsavgift for 2023

Sak 7:              Behandling av budsjett for 2023

Sak 8:              Valg (innstillingen legges frem på møtet)

Valg av:

  1. Styre
  2. Valgkomite

Sak 9)              Behandling av innkommende forslag

Mandat for organisatorisk tilknytning for toppserielaget utarbeides.

 

Mvh,

Styret Kolbotn Fotball Kvinner