Kolbotn Fotball Kvinner åpner for barne- og ungdomsfotball med korona-regler

Bilde av Kolbotnjenter fra 2019

Sist oppdatert: 16. apr 2020 Skrevet av: maria

 

Kolbotn fotballjente

Kolbotn Fotball Kvinner åpner for organisert fotball med korona-regler i barnefotballen fra 16. april. Etter en prøveordning for de eldste barna (ungdomsfotballen) gjennom påsken åpner vi for at de yngste også skal trene fotball med Korona-regler.

 

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingen fra trenerne på de eldste partiene har vært gode. De forteller at det er god plass på de avgrensede områdene på banen. Med god planlegging og mange voksen blir det både gode fotballøkter og trygt for barna å trene.

 

Mer planlegging og flere voksne

I Kolbotn har alle årsklasser i barnefotballen på jentesiden frivillige trenere. Når det nå skal tilbys fotball for de yngste vil det kreve både mer ansvar og mer planlegging fra trenerne på hvert lag. Det må rekrutteres en voksen per gruppe på 4 barn, dersom det ikke er nok trenere i lagets støtteapparat fra før. Vi ønsker at lagene etterstreber så stabile grupper som mulig, men ser at det kan være utfordrende for noen grupper å få til. Noen trenere i barnefotball har ytret bekymring for om barna vil greie å holde 2 meter avstand både på banen og til og fra trening.

 

Andre regler i fotball enn på skolen

Det er viktig å merke seg at idretten per i dag har andre bestemmelser enn skolene når disse nå skal åpne for 1-4 klasse. I idretten gjelder uansett 2 meter avstand, selv om barna på skolen og i barnehagen kan være nærmere hverandre. Vi antar at dette har med smittespredning mellom skolene og eventuell smittesporing å gjøre.

Kolbotns fotballag må derfor til enhver tid følge NFFs retningslinjer og Korna-regler om 2 meter avstand osv. Trenere og voksne i barnefotballen har ansvar for å forklare dette godt for barna, da det kan være utfordrende for barn i 6-10 årsalderen å forstå at det er andre regler på fotballtreningen enn det som er i skolen.

 

Barn som ikke greier å følge Korona-reglene må ha med foreldre på trening, eller vente med gruppetrening til reglene blir endret. Det er hovedtreners ansvar å lage grupper og organisere trening som sørger for godt smittevern.

 

Følgende regler er satt opp for fotballtrening under Korona:

  • Kun 4 spillere + en trener/forelder på avgrenset sone på banen.
  • Lagene får utdelt treningstider på kunstgress. Alle grupper må komme presis til sin treningstid og forlate sin sone med en gang når treningstid er over.
  • Spillere skal holde 2 meter avstand til hverandre – HELE TIDEN, før, under og etter økt.
  • Kun trener/ansvarlig forelder skal ta på utstyr.
  • Alle har med egen ball og spiller med hansker.
  • Ingen heading
  • Er spiller eller trener/forelder syk, så MÅ man holde seg hjemme.
  • Unngå å bruke offentlig kommunikasjon. Anbefaler å bruke sykkel eller beina.
  • Alle garderober er stengt.
  • Går ballen utenfor sone, så skal trener/voksen hente ball, ikke spillere.

 

Spørsmål og tilbakemelding:

Skulle du ha ytterligere spørsmål og/eller tilbakemeldinger så gi beskjed til Fredrik Løken Bjørnskau –

fredrik@kolbotnil.no