Kolbotn med solid fremgang i Toppklubbstandard

Sist oppdatert: 17. des 2021 Skrevet av: Bendik Almås

 

Toppklubben Kolbotn

Fotballforbundet og TFK (Toppfotball Kvinner) har gjennomført Toppklubbstandard for landets ti beste kvinneklubber. Dette er et omfattende arbeid med 250 punkter som skal dokumenteres, struktureres og forankres for å øke kvaliteten og bevisstheten rundt det å være en toppklubb.

Toppklubbstandard tar for seg områder som sport, organisasjon og treningsprosessen, i tillegg til strategiplan og sportsplan som ligger til grunn for arbeidet. Innen sport har hovedområdene dreiet seg om systematikk og rutiner på spillerlogistikk, metodikk, spillerutvikling og scouting.

Bedre oversikt og profesjonalisering

Toppklubbstandard har gitt klubben en oversikt over hva som kreves av systematikk for å profesjonalisere klubben ytterligere, sier hovedtrener Aleksander Olsen og legger til:

– Klubben har hatt et stort behov for å profesjonaliseres, og det er skapt en sterk kultur og holdninger internt om at vi har lyst å skape bedre betingelser for spillerne våre og skape en satsning som er bærekraftig. Prosessen med Toppklubbstandard har hjulpet oss med å få identiteten og planverket systematisert. Men kanskje det viktigste har vært å definere tydelige mål og ambisjoner for hva Kolbotn Toppfotball Kvinner skal være de neste årene, og å hjelpe oss med å peke ut veien vi skal gå for å realisere målet om å bli kraftsenteret for jente- og kvinnefotball i vår region. Vi skal være klubben der mål og drømmer realiseres.

Det har blitt tatt store grep i klubben for å kunne opprettholde og forbedre posisjonen vår i Toppserien.

– Jeg tror ikke folk skjønner hvor mye som faktisk har skjedd i Kolbotn Fotball Kvinner de siste to årene. Det har vært en enorm profesjonalisering og vekst som har vært helt nødvendig for at vi fortsatt skal være en toppklubb i fremtiden, forteller Aleksander.

God tilbakemelding

Torsdag fikk vi tilbakemelding på arbeidet som ble levert. Der fikk vi nivå 3 av 5, det var kun én klubb som fikk høyere nivå. Rolf Teigen og Trond Fredriksen har fulgt oss opp godt i prosessen og har bidratt med verdifull veiledning og erfaringsutveksling, det er et arbeid vi setter veldig stor pris på.

Styremedlem Monica Ottesen som er arkitekten bak arbeidet sier følgende om utfallet av vurderingen:

– Det å jobbe med Toppklubbstandard de to siste årene har gitt oss muligheten til å systematisk profesjonalisere oss som klubb. Vi så tidlig i prosessen at vi som klubb allerede hadde mye på plass, utfordringen var å få satt dette i et system og faktisk bruke planverk som styringsverktøy i de prosessene vi kontinuerlig jobbet med. Resultatet er en klubb med sterk sportslig ledelse og med en økt profesjonalisering der vi nå har klare mål og god oversikt over de verktøy vi har for å nå disse.