MED BLIKKET INNOVER FOR SUKSESS FREMOVER

 

Innen toppidrett må man lære seg å takle både medgang og motgang for å lykkes. Om en utøver ikke takler presset vil utførelsen av arbeidsoppgavene bli dårligere enn hva som vedkommende normalt mestrer. Det er her Re Boot kommer inn og hjelper våre jenter med å frigjøre seg fra press for å få ut sitt potensiale.

”Det handler ikke bare om å vinne, det handler om å forbedre seg, om å vokse som utøver og om å forstå hva man kan oppnå med riktig mentalitet og holdning” sier Ole Christian Sandvoll i Re Boot.

Re Boot er et mental trening og coaching bedrift som holder til i nye lokaler ved Brynseng. Der hjelper de bedrifter, enkeltpersoner og idrettsutøvere med å forstå og utnytte sine styrker og potensiale.

Hva var tanken bak det å jobbe med Kolbotn Fotball Kvinner?
”Muligheten for å bruke vår kjernevirksomhet til å jobbe med noen av landets største talenter innen kvinnefotball var rett og slett umulig å si nei til” kommer det engasjert fra Sandvoll, og utdyper: ”Vår kjernevirksomhet er mental trening med vekt på adferd og vaner. Vi tilrettelegger og veileder spillerne til å kunne ta bedre beslutninger basert på sine styrker og svakheter. Ekstra spennende
er det at deler av spillergruppa er midt i fasen hvor forventinger og press fra ommgivelser, og ikke minst fra seg selv, kan hindre de å få ut sitt potensiale.

Kolbotn Fotball Kvinner er en gruppe på vei opp hvor enkeltindividet skal fungere i team for å få ut sitt og lagets beste. Innen idrett er det mye følelser og prestasjonen synlig kontra i bedrifter” fullfører Sandvoll.

Hvordan jobber dere med jentene?
”Vi jobber felles med hele laget, har gruppeoppgaver og en til en samtaler med de som ønsker det” forteller Ole Christian.

Hva er det jentene konkret skal, eller har blitt bedre på?
”Hvor lang tid har jeg?” ler Re Boot generalen Sandvoll før han gladelig forteller: ”A-laget består av etablerte stjerner og unge tallenter. Det var viktig at alle skulle kunne si ifra uten at det ville oppfattes som galt. Her gikk laget sammen og lagde handlingsregler for gruppa med krav om at alle skulle ha like mye å si. Allerede her viste jentene at de tenkte lag. Vi jobber med å skape trygghet. Mental trygghet til å gjøre feil. Det er av feilene en lærer og får fremgang.”

Hvordan har jentene respondert?
”Jentene har respondert bra” sier Sandvoll fornøyd, og fortsetter: ” De var jo usikre første samling, men nå er fler og fler snakkesalige. De sier ifra, gjør endringer og flere tar en til en samtaler relatert til fotballen. Jentene må lære seg å se inn i seg selv, bli bevisst sine styrker og svakheter for å kunne gjøre noe med det, for å ha mulighet til å oppnå suksess fremover.” avslutter Ole Christian Sandvoll i Re Boot, der han kaster seg rundt for å samle inn dagens gruppeoppgave Kolbotnspillerne akkurat har gjennomført.

Vil du vite mer om Re Boot kan du besøke deres hjemmeside her https://re-boot.life

 

Annonse fra Toppserien: