Samarbeidsavtale mellom WANG Toppidrett og KIL Fotball Kvinner

f.v. Espen Kristiansen (styreleder KIL FK), Fredrik Bjørnskau (Utviklingsansvarlig KIL FK), Kristian Gilbert (WANG), Foran: Et knippe av spillere på Toppserielaget til KIL som har gått/går på Wang

Sist oppdatert: 11. jun 2021 Skrevet av: Fredrik Bjørnskau

 

8. juni signerte KIL og WANG Toppidrett en samarbeidsavtale hvor intensjonen er å legge forholdene til rette for utvikling av gode fotballspillere i alderen 16-19 år, både faglig og sportslig.

Avtalen skal sikre en helhetlig hverdag for utøverne og at de mest motiverte spillerne i KIL kommer med i satsingen sammen med WANG Toppidrett.

«WANG skal bidra til utvikling av idretten som helhet og klubbene vi samarbeider med. Vi skal være med på å gjøre det mulig for utøverne å utvikle seg til et nasjonalt og internasjonalt toppnivå samtidig som vi legger til rette for et solid vitnemål. Derfor er det spennende og motiverende for oss å formalisere samarbeidet med Kolbotn. Klubben har en helhetlig tilnærming til utvikling av sine lovende spillere. Sammen skal vi jobbe for å realisere drømmer om å lykkes på banen og på skolen.» Sier Kristian Gilbert, Toppidrettssjef WANG Oslo

«Samarbeidet med WANG er viktig for oss i KIL, og vi har i mange år hatt et uformelt samarbeid med WANG Toppidrett. Derfor er det veldig hyggelig at dette samarbeidet nå formaliseres» sier Fredrik Bjørnskau som jobber som utviklingsansvarlig i KIL. «Dette gir dette oss mulighet til å samarbeide enda tettere med landets beste aktør innen utdanning kombinert med toppidrett, og bidrar til at vi knytter til oss kompetanse og ressurser i fremtiden.»

Vi i KIL gleder oss til å starte opp et formalisert samarbeid med WANG Toppidrett og er stolte av at vi nå har inngått en samarbeidsavtale med en erfaren aktør og en utdanningsinstitusjon som har levert et høyt antall spillere til Toppserien og til landslag.