Styret

Kontaktinfo til styret i Kolbotn Fotball Kvinner

Styreleder:          Marianne Antonsen Gamst / marianne.gamst@rema.no

Styremedlem:    Arne Erik Rønningen / arne.erik.ronningen@aeko.no

Styremedlem:     Rune Nilsen / runil63@gmail.com

Styremedlem:     Svein Angvik / shangvik@gmail.com

Styremedlem:      Simon Bryntesen / simon.bryntesen@gmail.com

Styremedlem:      Stig Vervik Ellingsen / stig.vervik.ellingsen@dnb.no

Annonse fra Toppserien: