Økonomisk støtteordning

Fotball er en viktig arena for inkludering. Vi ønsker at alle som ønsker det kan spille fotball i Kolbotn, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Har du eller kjenner du et barn som vil spille fotball, men som bor i en familie med vedvarende lav inntekt, så ta kontakt med oss.

Kolbotn IL og Nordre Follo Kommune har en økonomisk støtteordning for å gi barn og unge som bor i Nordre Follo Kommune i familier med svak økonomi mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter. Kjenner du et barn som deltar i fotballen eller som ønsker å delta, men som sliter med å betale trening- og medlemsavgifter, ta kontakt med oss.


Flyktningetjenesten, Kolbotn IL, skoler i kommunen, NAV eller helsestasjon kan, på vegne av utøveren, søke om midler til å dekke treningsavgifter.

Kriterier:

Familiens samlede inntekt må være under 400 000 kr i året og barnet må være bosatt i Nordre Follo Kommune (eller Søndre Nordstrand Bydel, Oslo Kommune) Alle som ønsker støtte vil få et samtykkeskjema som de fyller ut og returnerer til medlem@kolbotnil.no

De som får støtte til trening-og medlemsavgift, kan via sin trener, søke om støtte til utstyr og cupdeltagelse fra Kolbotn ILs inkluderingsfond.

Ta kontakt om du har spørsmål!

Kontakt: maria@kolbotnil.no // medlem@kolbotnil.no

Annonse fra Toppserien: