Kunstgressbane med sesongvarme

Sofiemyr Kunstgress blir en av norges mest miljøvennlige kunstgressbaner med egenprodusert energi som undervarme.

Nye Sofiemyr Kunstgress har 100% plastfritt innfyll og varmes opp av en energisentral med GeoThermos med sesongvarme.

Kolbotn Energisentral er en miljøvennlig energisentral for oppvarming av kunstgressbanene i Sofiemyr Idrettspark (Sofiemyr KG og Tømtebanen). Energisentralen eies og driftes av Kil Drift AS, og ble åpnet i 2023.

Løsningen er utviklet og bygget av Asplian Viak og Båsum Boring og finansiert av ENOVA, Sparebankstiftelsen, Coop Øst og medlemmer i Kolbotn IL. Den består av 100 meter dype brønner under Tømtebanen kunstgress. Et Geo-Thermo-System vil sørge for lokal og sesongbasert energilagring og oppvarming av 2 kunstgressbaner. Kort forklart, underlaget på to kunstgressbaner fanger opp solenergi om sommeren, sender det ned til lagring i brønnene og pumper energien opp om vinteren. På den måten holdes banene frostfrie om vinteren. Energisentralen reduserer CO2-utslippet med 90% sammenliknet med tilsvarende løsning med bruk av gas. Driftskostnader vil være langt lavere enn bruk av gas.

Grønn oppvarming av kunstgress på Sofiemyr

 

Annonse fra Toppserien: