Om Kolbotn Akademiet Jenter

Kolbotn akademiet til Kolbotn Fotball Kvinner er et rent jenteakademi og en viktig del av Kolbotns satsning som utviklingsklubb for jenter. I Kolbotn akademiet arrangerer vi ekstra treninger etter skoletid og fotballskoler i feriene.

På Kolbotn akademiet ønsker vi å utvikle spillere som trives med ballen i beina, flytter beina godt og som tar raske avgjørelser på banen. Vi er opptatt av å kunne utvikle mennesker som skal ta vare på hverandre og kunne samarbeide.

" Vi skal skape utvikling gjennom nok utfordring på trening, glede gjennom å føle mestring og inkludering ved at føler seg sett og verdsatt.

— Akademiansvarlig Stian Solbakk


Vi ønsker at jentene skal oppleve utvikling, samtidig som det skal være gøy og alle skal føle seg inkludert hos oss.

  • Utvikling skal skapes gjennom nok utfordring på trening.
  • Glede oppnås når spilleren føler mestring.
  • Inkludering får vi når alle føler seg sett og verdsatt.

Info om tilbudet:

  • Tilbudet vårt er kun for jenter
  • Eget keeperakademi
  • Trenere som er godt utdannet
  • Akademiet er åpent tirsdag (kl1515-1630), torsdag (kl1530-1645) og fredag (kl1500-1615)
  • Akademiet er delt opp i 4 perioder. 2 før sommeren og 2 etter sommeren.
  • Vårt tilbud er for alle -også spillere som ikke har lagstrening i Kolbotn 

Kolbotn Akademiet Jenter

 

Annonse fra Toppserien: