Flytsonemodellen

Flytsonemodellen er selve grunnsteinen for hvordan vi ønsker å drive spillerutviklingen. Dette er en svært enkel, men nyttig modell i arbeidet med utviklingen av unge spillere. Den beskriver forholdet mellom ferdigheter og utfordringer og hva som skjer med spilleren i spillet mellom disse to faktorene.  Er den enkeltes utfordringer i overensstemmelse med egne ferdigheter, er spilleren i flytsonen. Dette gir utøveren en god følelse. Hvis spilleren får for store utfordringer, kan hun oppleve prestasjonsangst, stress og manglende mestring. Men hvis spilleren imidlertid er i en gruppe der hun får for lite utfordringer slik at hun alltid befinner seg i flytsonen vil utviklingen stoppe opp og spilleren kan begynne å kjede seg. Det er derfor viktig at vi hele tiden skaper nye utfordringer for spilleren som gjør at hun lærer seg nye ting og opprettholder motivasjonen.