Nyheter

Kolbotninvasjon

Oslo fotballkrets samler hver høst fotballtalenter til egne treninger. På SUP-treningene er det talenter fra hele Oslo, og nåløyet for å komme med er trangt. Det er derfor imponerende at Kolbotn har 24 jenter som ble tatt ut SUP!

Det er viktig for Kolbotn å være godt representert på SUP. Et mål med spillerutviklingsprosjektet er å kartlegge aktuelle spillere til krets -og landslag. I tillegg er det motiverende for Kolbotn-jentene å møte andre talenter fra Oslo fotballkrets.

Hege Jørgensen, leder av sportslig utvalg i Kolbotn, er fornøyd med de imponerende SUP-tallene. - Vi har sagt en stund at vi vil være et kraftsenter for kvinnefotball, og de mange talentene i Kolbotn tyder på at vi virkelig er i ferd med å lykkes. Det jobbes veldig godt i lagene i yngres avdeling, og jeg er imponert over den jobben spillere og trenere gjør i hverdagen, uttaler Jørgensen.

De 24 Kolbotn-jentene er født i 02, 01, 00 og 99, og det er 99-årgangen som har flest spillere med hele ni jenter.